Umělecká skupina Handa Gote research & development pracuje od roku 2005 na pomezí divadla, současného tance, visuálního umění, hudby, performance a konceptuálního umění.
Skupina se zajímá o koncept postdramatického a postspektakulárního divadla, o nelineární způsoby vyprávění a aplikování zkušeností soudobé hudby a visuálního umění v divadle. Ve všech svých pracích využívají kreativním způsobem technologie a tak to jak staré, tak ty nejmodernější. Ve většině svých projektů pracují s mediální archeologií a v pracích blížících se dokumentárnímu divadlu se intenzivně zabývají tzv. malými dějinami.

Během let skupina vytvořila volnou trilogii PAMĚŤ, složenou z představení Computer Music, Ekran
a Trains.
Dalším tématicky blízkým představením byl projekt Pan Roman a také představení Mraky.
Téměř všechna představení Handa Gote se nějak vztahují ke smrti, paměti, zapomenutým a mizejícím věcem, jevům, zvykům.
V tomto ohledu je dramaturgie Handa Gote naprosto konzistentní.
Také v dalších letech se skupina hodlá zabývat těmito tématy.

Handa Gote research & development se kromě divadla angažují i v hudbě – aktivně prostřednictvím skupiny postkrautrockové B4 a elektronických projektů Federsel nebo Radio Royal pracujícími s mediální archeologií a recyklací – pasivně či organizačně prostřednictvím projektu WAKUSHOPPU, který vytváří platformu pro současnou českou scénu improvizované hudby. Ve své tvorbě je skupina ovlivněna především prací a tezemi Johna Cage, s čím souvisí i inspirace východní filosofií, zejména pak japonskými estetickými kategoriemi WABI-SABI a MONO NO AWARE. Mezi další inspirace patří například vizionáři výtvarného umění Josef Beuys a Marcel Duchamp, ale také další současní umělci pohybující se na rozhraní žánrů, jako zvukový umělec Gordon Monahan, nebo švýcarský visuální umělec Roman Signer. Ze současného divadla si Handa Gote váží především skupin, které svými experimenty pomáhají posouvat hranice divadla novým směrem, např. Rimini Protokoll, Forced Entertainment, Goat Island nebo ruské skupiny Akhe.

Handa Gote research & development vystupují se svými performance a akcemi na různých událostech /např. Festival spisovatelů Praha, slavnostní otevření Království železnic, Design Match, Design Blok, Pražské Quadriennale, vernisáže atd./ Vystupují na celé řadě festivalů zahraničních i českých /Unidram, Fusion, Łódzkie Spotkania Teatralne, Struny podzimu, Malá inventura, Divadelní Flora, Off Europa, KammerMachen, Festival L1 a další/.

Nezanedbatelná je také jejich činnost v oblasti výtvarného umění (výstava Semi-found objects, things and tools used in performing art) nebo v hudebním světě (skupina B4 vydala v posledních letech labelu Polí5 několik alb: Ringo John Paul Goerge (2010), Didaktik Nation Legendary Rock (titul deska roku 2011 Cena Vinyla), Lux Oxid (2012) a duální disk Germanium (2013) včetně 22 hodin hudby, zvuků a archivních materiálů skupiny B4 za 15 let existence.

Hlavním tématem práce skupiny je recyklace,
trvale udržitelný rozvoj,
respekt k tradici a tradičním kulturám.
Z obdivu k přírodním kulturám také vychází
většina prací skupiny na poli výtvarného umění,
objekty a instalace.

Handa Gote research & development se nechtějí ve své práci omezit na oblast divadla, nicméně ve skutečnosti při své práci nepřemýšlí o formě výstupu, ale o tématu, o sdělení a o procesu, který jak se často říkává, je důležitější než výsledek.

facebook.com
vimeo.com
soundcloud.com/handagotemusic
flickr.com
wakushoppu.com
meteorismo.bandcamp.com

Handa Gote research & development je projekt mezioborové umělecké laboratoře, která spojuje moderní a tradiční přístupy a rozličné umělecké formy vizí svobodomyslného umění.