Burgán

Poslední dobrodružství tajemného společenství vyznavačů Burgánu.

Postavy inscenace Burgán jsou obyčejní lidé generace X, kteří se domáhají svého práva na svět, který by byl dle jejich mínění “ještě v pořádku”, tak jak se o tom zpívá v populárních písních. Připomínají v jistém smyslu slavnou fiktivní českou rodinu Homolkových, jejich svět je však krajinou jakýchsi nemrtvých, což připomínají i jejich tváře, zamrzlé navěky v jednom strnulém pohledu.

Nic není jako dřív, staré umírá, nové se ještě nezrodilo. Snaha uniknout ze zajetí svých představ o každodennosti je obtížná, přizpůsobení novému horizontu pravděpodobně neuskutečnitelné. Někdejší rebelie, na které hrdinové inscenace vystavěli svou individualitu, se s léty proměnila ve svou vlastní parodii a prorostla snahou vybudovat si vlastní bezpečný a známý svět někde na kraji toho nového, zbytečně složitého. Tito hrdinové jsou lapeni smyčkách svých obsedantních rituálů, ze kterých už nejsou schopni a možná ani ochotni vystoupit. Výsledkem je jen groteskní obraz marného pachtění se po včerejších jistotách.

Na začátku projektu stála inspirace skutečnými postavami, rozdávajících své nevyžádané rozumy během pandemie covidu-19, obohacenými o určité aspekty popkulturních figur a hrdinů z dětských knih. Inspirace dětskou literaturou je také nenápadnou a ve výsledku téměř neviditelnou poctou tvorbě režiséra Jana Kačeny.

V projektu Burgán se Handa Gote vrací k předchozím “komornějším” pracem, především k inscenacím Rain Dance a Metal Music, které se snad v rámci specifické tvorby skupiny dají označit za více “herecké” a méně intermediální. Stejně jako v případě inscenace Rain Dance, která vznikla na základě kritického postřehu Romana Sikory, že české nezávislé divadelní skupiny se nevyjadřují k aktuálním současným problémům, odvíjí se
téma nové práce od skrytých neuróz současného světa, manifestovaných ve více či méně kryptických divadelních obrazech.

BURGÁN (burgunda, burgyně, burkoň, burák, burka) – krajový název pro krmnou řepu.
Příklady použití:
“Vysadili jsme burgán, aby bylo co pro krávy.”
“To si vy mladý neumíte ani představit, jak jsme to my měli těžký! A taková nouze byla, že jsme museli jíst burgán!”

Připravili: Hybler, Dörner, Procházka, Svatoš, Švábová, Havlová, Němec, Němec, Skála
Produkce: Maria Cavina, Jedefrau. org

Handa Gote Research & Development se věnuje experimentování s dramaturgií, začleňování nedivadelních prvků do své práce a vývojem vlastního pojetí post-dramatického a post-spektakulárního divadla. Dlouhodobě se inspiruje vědou a technikou. Skupina provádí kontinuální výzkum divadelní řeči, laboratorní práci v oboru zvukového a světelného designu, při současném zpochybňování výše zmíněných disciplín. V letech 2019 – 2025 jsou rezidentním souborem divadla Alfred ve dvoře.

Podpořili: hlavní město Praha, Ministerstvo kultury, Státní fond kultury ČR, Praha 7 – Art District