Chata

Pro výstavu svých objektů a fotografií Martina Vosáhla, zobrazujících kostýmy z dílny jejich umělecké skupiny, připravili Handa Gote i adekvátní výstavní prostor – trampskou chatu: multifunkční obytný objekt, použitý během PQ 2015 jako miniaturní výstavní síň a odpočívárna, postavená na dvoře Náprstkova muzea v Praze.

Během pobytu v chatě a během celého trvání PQ2015 vznikla nahrávka Rádia Laputa s názvem From the Hut.
Handa Gote v týmu Rádia Laputa předkládají subjektivní záznam z Pražského Quadrienále 2015, kde po celou dobu přebývali v chatě postavené na dvorku Náprstkova muzea. Zde vedli rozhovory s lidmi, prokládané zvuky a útržky živé či reprodukované hudby, nebo vytvářeli surrealistickou reportáž, vzápětí destruovanou dalšími vrstvami zvuku. Čtyřstopý magnetofon Fostex s jedinou kazetou zaznamenával zvukové události po dobu více než deset dní za použití podomácku vyrobených mikrofonů. Výsledkem je dekonstruovaný radiodokument, epická ukázka zvukového anti-designu. Rozhovory s významnými i neznámými lidmi, náhodné hlukové poryvy, nečekané hudební vsuvky, nevyžádané proklamace, šumy a brumy, wow and flutter.
*
*

*
*
Chata vznikla ve spolupráci s Pražským Quadriennale.
spolupracovali: Ondra Volman, Pavel Šturma a Martin Janíček
foto: Petr Kubín
2015