Hladomor

Instalace Hladomor vychází z dlouholetého zájmu skupiny Handa Gote o reflexi ekologických témat v umění. Zaměřením se vrací k tématu instalace použité v představení Prales v roce 2012. Tvůrce inspiroval internetový hoax z roku 2010, popisující incident ve španělské fotovoltaické elektrárně, která v noci svítila na fotovoltaické panely světlem napájeným z dieselového agregátu. Tento nesmyslný uzavřený kruh s hypotetickou výslednou účinností okolo 0,5% posloužil skupině jako metafora společnosti závislé na energii a spotřebě. V představení Prales se nakonec svítilo malými světelnými zdroji napájenými ze soustavy solárních panelů a baterie divadelních světel za obrovských energetických ztrát.
V instalaci Hladomor představují Handa Gote autokanibalistický systém, kde je pro vypěstování jediné vyvolené brambory využívána energie získaná z množství dalších anonymních brambor za použití složitého kontrolního aparátu, který ovšem většinu energie spotřebovává jen sám na sebe. Elektronické přístroje použité v instalaci pocházejí z jakéhosi elektronického pravěku a celý systém tak působí jako nějaký archaický pokus o nějaký primitivní bio-elektronický systém.
Použití starých přístrojů je dalším trade-markem skupiny, která se kontinuálně zabývá využití technologie v umění a také poukazováním na problémy, které technologie přináší. Ve svých pracech využívá často kombinaci nejnovější a zastaralé technologie a mediální archeologie.

http://galerielauby.tumblr.com/
Připravili: Dörner, Procházka, Smolík
Produkce: Jedefrau.org
foto: Martin Popelář

 

Interaktivní část instalace Hladomor, vystavené v Galerii Lauby v podloubí Ostravského muzea od 2.května do 2. června 2017.
Tři pytle brambor o celkové váze 150 kg, ponechané v prostoru za mříží, byly během 30.4 a 1.5. 2017 rozříznuty, postupně vyprázdňovány a nakonec zcela zužitkovány v součinnosti několika místních obyvatel. V den instalace nezbyla za mříží ani jediná brambora.