Leibnizův sen aneb Faust Digital

Robot: Jsem tady, abych se dozvěděla o člověku dříve, než roboti převezmou svět. Ššš! Neříkej to nikomu!

Radiofonická kompozice zabývající se vztahy člověka k technologiím i jeho touze po vědění. Po rekonstrukci hry z tradičního repertoáru českých lidových loutkářů Johan Doktor Faust se soubor Handa Gote vrátil k dlouhotrvajícímu projektu zaměřenému na chatboty a vzdáleně i blízce navazujícího na faustovské téma. Vzniklý text je výsledkem interakcí s chatovacími roboty v letech 2014-2018. Chatboty zde plní roli zdroje informací, rádce, orákula, ale především nepředvídatelného partnera v dialogu. Marné tázání, které míří k vysokým tématům, je znovu a znovu sráženo zpět na zem a žádné z otázek se nedostane uspokojivé odpovědi.

Veškerá použitá hudba je produktem generativního software.

————————————————————————

Člověk: Je vesmír nekonečný?
Robot: V rámci možností.
Člověk: A kdo ty možnosti určuje?
Robot: Na to bych se raději podívala na web.

————————————————————————

Text: Tomáš Procházka a Lukáš Jiřička
Účinkují: Hynek Chmelař, Kateřina Císařová
Mix: Tomáš Procházka
Hudební spolupráce: Jonáš Svatoš

https://www.radiocustica.cz/handa-gote-research-development-faust-digital-aneb-leibnizuv-sen-8212149