Arma Homini

Pocta gotickému umění. Introvertní mysticismus, který se krčí v rohu, přehlédnutelný, ztracený, nečitelný a na severní straně pokrytý plísní.

Kukačka 2011, Ostrava
Kukačka je ostravská platforma negalerijní prezentace současného umění, inspirující se hnízdním parazitismem kukačky obecné. V jeho intencích se snaží vstupovat do veřejného prostoru města, který si podmaňuje, využívá jej nebo s ním jen prostě koexistuje. Některé vstupy jsou nepřehlédnutelné, jiné téměř na hranici lidského vnímání. Orientaci v terénu proto usnadňuje webová aplikace poskytující indicie, na základě kterých lze začít s pátráním podobným dětské hře či urban-artové verzi geocachingu.

http://www.kukacka.org/