Patination of the Helmets

Patinování je technika v divadle běžně užívaná. Má, zjednodušeně řečeno, za úkol vytvořit dojem opotřebenosti časem. Nabízí se zde otázka, jaký důvod a především jakou hodnotu má falešná opotřebenost časem. V době, kdy přirozené opotřebení časem je běžně vnímáno jako druh poškození, jeví se umělá patina jako absurdní a pokrytecký akt.

Pro představení TRAINS jsme potřebovali čtyři kusy ochranných přileb. Nově zakoupené helmy ovšem výrazně kontrastovaly se zbytkem vybavení, které sestávalo převážně z recyklovaných surovin. Rozhodli jsme se pro přirozené patinování opotřebením. Přirozený průběh času jsme se zde rozhodli částečně urychlit pomocí simulace běžného procesu opotřebení. Čas jsme se pokusili akcelerovat pomocí síly a rychlosti.
Při patinování nebyl nikdo zraněn a materiální škody způsobené celým procesem jsou zanedbatelné.

Handa Gote 2009, re-edit