Red Green Blue

Průvodce hledače správné barvy. Druhý díl trilogie BODY & TECHNOLOGY  se zaměřuje především na práci s interaktivním videem.

Práce s nejlacinějšími videopřístroji a realtimovým zpracováním videosignálu přicházejícího přímo z jeviště se doplňuje s minimalistickým pohybem a živou hudbou. Tanec sám rozehrává proud obrazů projektovaných na scénu a následně je jimi zpětně ovlivňován. Pohyb i projekce jsou pevně svázány, tanec většinou slouží videu jako nosič či iniciátor. Video vytváří naopak jakousi hyperbolu pohybu. Ocitáme se ve víru barev, psychedelických obrazů i útržků situací, které sem zabloudily odkudsi z domácího videa nebo bezpečnostních systémů v supermarketu. Objeví se i reminiscence na začátky fotografie,nebo klišé zábavního průmyslu. Úhelným kamenem představení je snaha o dokonalou vizuální koncepci, na druhé straně i demaskování jejích typických pracovních postupů. Hudba je dialogem mezi soudobou elektronikou (clicks´n´cuts, mikrosampling) a hrou na historické analogové přístroje. RGB – Druhá část trilogie BODY & TECHNOLOGY, která se zaměřuje především na práci s interaktivním videem. Kompozice pro živou hudbu, minimalistický pohyb, barvy, staré fotografie, psychedelické obrazy, útržky situací a video zpracovávané v reálném čase.

Připravili: Procházka, Švábová, Hybler, Smolík, Freudl
Premiéra: 12.11.2005 v divadle Alfred ve Dvoře

TRAILER
CELÉ PŘEDSTAVENÍ