Šibřinky

“Jenom ten jest vpravdě šťasten, kdo života užívá!”

Kratochvilné scenérie a lidové kratochvíle pro lid český, včetně pěkných písniček a občerstvení. Improvizované představení-událost nedefinovatelné délky a rozsahu, které plynule přechází do promítání filmu, občerstvení nebo sportovní události.

Lidová veselice s hudbou, občerstvením a tombolou. Psychedelická verze hrabalovského pábení, rozvrzaných lidových písní, obrozeneckého humoru a vůbec zábavy pro každého. Salámy, trumpety a pěkný jadrný humor, kterému nejlépe rozumíme jen my, obyvatelé české kotliny. Nikdo neví, kdy to skončí, pokud nevydrží až do konce. Lidovost nikoli idylická, ale naopak syrová, někdy cynická či vysměvačná, někdy prostě jen bezdůvodně temná.

Označení Šibřinky se v staré mluvě české používalo k napodobení vrabčího hlasu a znamenalo tolik jako frašky, žerty, šašky neb kudrlinky. Už Komenským používané slovo šibřinky je však s velkou pravděpodobností z němčiny, ze slova Schabernack, které má význam škodolibý žert, posměšný kousek.

Šibřinky navazují a částečně vycházejí z předchozí free-style performance Kdož sú Boží bojovníci a částečně se tedy věnují objevování temné strany češství, lidových zvyků, folklóru i drobných sekulárních rituálů našich spoluobčanů, jakož i nás samotných. Polozapomenutý sentiment uplynulých dekád a z módy vyšlé “pábení” se v Šibřinkách vrací obohacen o esenci temnoty, i momentálně mocně doutnající ve všech společenských rozporech.

Šibřinky jsou v češtině, trvají 120 min. a více.

Autorský tým:
Jan Dörner, Tomáš Procházka, Robert Smolík, Veronika Švábová, Leoš Kropáček, Nataša Mikulová, Vojtěch Procházka, Václav Kalivoda, Jan Kalivoda, Jonáš Svatoš, Jakub Hybler a další